Šepanje kod pasa zbog luksacije patele

Luksacija patele je vrlo česta patologija kod malih pasmina pasa, ali se javlja i kod velikih pasa. Vlasnici uglavnom primijete kako se pas povremeno ne oslanja na oboljelu stražnju nogu. Radi se o plitkoći kanala u kojem se patela fiziološki nalazi, pa pri kretanju životinje, odnosno pri savijanju koljenog zgloba dolazi do izlaska patele iz […]